Infographics: Thẩm quyền xử phạt của Hải quan trong hoạt động thương mại, hàng giả, hàng cấm

(HQ Online) – Từ ngày 15/10, cơ quan Hải quan có thể phạt tiền đến 100 triệu đồng đối với tổ chức vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng theo quy định tại Nghị định 98/2020/NĐ-CP của Chính phủ. Điều này cho thấy, vai trò của cơ quan Hải quan trong việc kiểm tra, giám sát, xử lý các vụ việc phát sinh liên quan đến lĩnh vực này ngày càng quan trọng.

Infographics: Thẩm quyền xử phạt của Hải quan trong hoạt động thương mại, hàng giả, hàng cấm

Nụ Bùi- Hồng Vân
( Theo nguồn báo hải quan online 20:13 | 16/10/2020)
Link:  https://haiquanonline.com.vn/infographics-tham-quyen-xu-phat-cua-hai-quan-trong-hoat-dong-thuong-mai-hang-gia-hang-cam-135192.html

Please contact with us:
PHAM LE TRADING & LOGISTICS COMPANY LIMITED
Kim Pham – Phone: 0917474043
Email: kim.pham@phamle.com.vn / binhvj@gmail.com

 

 

252 views