Infographics: 39 doanh nghiệp thâu tóm cơ hội xuất khẩu gạo, 1 doanh nghiệp chiếm 1/4 hạn ngạch

(HQ Online) – Ngay sau khi Bộ Công Thương công bố hạn ngạch xuất khẩu gạo trong tháng 4/2020 là 400.000 tấn, hệ thống của Tổng cục Hải quan cũng tự động mở tiếp nhận tờ khai của doanh nghiệp. 39 doanh nghiệp đã nhanh chân đăng ký hết số lượng hạn ngạch cho phép, nhiều doanh nghiệp khác hết cơ hội. Trong 39 doanh nghiệp này, thậm chí có doanh nghiệp đăng ký chiếm tới 1/4 hạn ngạch.

infographics 39 doanh nghiep thau tom co hoi xuat khau gao 1 doanh nghiep chiem 14 han ngach
infographics 39 doanh nghiep thau tom co hoi xuat khau gao 1 doanh nghiep chiem 14 han ngach
infographics 39 doanh nghiep thau tom co hoi xuat khau gao 1 doanh nghiep chiem 14 han ngach
infographics 39 doanh nghiep thau tom co hoi xuat khau gao 1 doanh nghiep chiem 14 han ngachN.Linh  (Theo nguồn báo Hải Quan 16:19 | 15/04/2020)

Link: https://haiquanonline.com.vn/infographics-39-doanh-nghiep-thau-tom-co-hoi-xuat-khau-gao-1-doanh-nghiep-chiem-14-han-ngach-124902.html
Please contact with us:
PHAM LE TRADING & LOGISTICS COMPANY LIMITED
Kim Pham – Phone: 0917474043
Email: kim.pham@phamle.com.vn / binhvj@gmail.com

259 views