Hướng dẫn thủ tục xuất khẩu vôi, đôlômit nung công nghiệp

(HQ Online) – Doanh nghiệp tự khai báo và chịu trách nhiệm về lượng sản phẩm vôi, đôlômit nung xuất khẩu, đảm bảo không vượt quá công suất của mỗi cơ sở sản xuất theo phê duyệt của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc theo quy hoạch.

huong dan thu tuc xuat khau voi dolomit nung cong nghiep
Ảnh minh họa. Ảnh: Internet

Đây là nội dung hướng dẫn của Tổng cục Hải quan về thủ tục xuất khẩu vôi, đôlômit nung công nghiệp.

Theo đó, Tổng cục Hải quan cho biết, về vấn đề này, tại các công văn gửi đến Tổng cục Hải quan, Bộ Xây dựng cho biết: Ngày 25/7/2019, Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định 655/QĐ-BXD về việc bãi bỏ các quy hoạch về đầu tư phát triển hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm cụ thể, ấn định khối lượng, số lượng hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm được sản xuất, tiêu thụ thuộc thẩm quyền của Bộ Xây dựng. Trong đó, bãi bỏ Quy hoạch phát triển công nghiệp vôi đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 tại Quyết định số 507/QĐ-BXD ngày 27/4/2015 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Do đó, việc xuất khẩu vôi, đôlômit nung công nghiệp hiện nay thực hiện theo quy định tại Khoản 3, Điều 2 Thông tư số 09/2017/TT-BXD ngày 5/6/2017 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xuất khẩu vôi, đôlômit nung và các quy định khác có liên quan”.

Tổng cục Hải quan đề nghị các đơn vị căn cứ ý kiến của Bộ Xây dựng để xem xét, giải quyết thủ tục xuất khẩu vôi, đôlômit nung công nghiệp theo đúng quy định.

Doanh nghiệp tự khai báo và chịu trách nhiệm về lượng sản phẩm vôi, đôlômit nung xuất khẩu, đảm bảo không vượt quá công suất của mỗi cơ sở sản xuất theo phê duyệt của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc theo quy hoạch.

Công văn của Tổng cục Hải quan cũng bãi bỏ hướng dẫn cấp Phiếu theo dõi trừ lùi và cấp Phiếu trích theo dõi trừ lùi tại công văn 8111/TCHQ-GSQL ngày 13/12/2017 và công văn 98/TCHQ-GSQL ngày 8/1/2018 của Tổng cục Hải quan.

N.Linh  ( Theo nguồn báo Hải Quan 08:43 | 06/01/2020)
Link: https://haiquanonline.com.vn/huong-dan-thu-tuc-xuat-khau-voi-dolomit-nung-cong-nghiep-118265.html
Please contact with us:
PHAM LE TRADING & LOGISTICS COMPANY LIMITED
Kim Pham – Phone: 0917474043
Email: kim.pham@phamle.com.vn / binhvj@gmail.com

341 views