Hướng dẫn thủ tục nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh

(HQ Online) – Trả lời vướng mắc của Cục Hải quan Hà Nội về thực hiện giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh, Tổng cục Hải quan có hướng dẫn cụ thể.

5850-img-1196
Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan Chuyển phát nhanh (Cục Hải quan Hà Nội). Ảnh: N.Linh)

Theo đó, căn cứ quy định tại khoản 5 Điều 41 Luật Xuất bản năm 2012 và khoản 1 Điều 20 Thông tư số 01/2020/ TT-BTTTT ngày 07/02/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông thì việc cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh cho số lượng hàng nhất định (1 sản phẩm/1 mặt hàng) để tổ chức thẩm định nội dung để xem xét cấp phép cho toàn bộ lô hàng nhập khẩu trong trường hợp có dấu hiệu vi phạm pháp luật là đúng quy định của Luật Xuất bản và các văn bản hướng dẫn.

Trên cơ sở quy định đối với trường hợp một vận đơn khai cho nhiều tờ khai hải quan tại khoản 7 Điều 1 Thông tư số 39/2016/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính, hướng dẫn tổ chức, cá nhân khai báo khi làm thủ tục nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh trong trương hợp trên như sau:

Đối với giấy phép cấp lần 1 để thẩm định nội dung: Khai báo 1 tờ khai hải quan tương ứng với giấy phép cấp lần 1.

Đối với giấy phép cấp lần 2 cho toàn bộ lô hàng (trong trường hợp nội dung xuất bản phẩm phù hợp với quy định của pháp luật sau khi thẩm định): Khai báo 1 tờ khai hải quan tương ứng với giấy phép cấp lần 2.

Trường hợp kết quả thẩm định cho thấy nội dung không phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam, thực hiện xử lý theo quy định hiện hành đối với trường hợp hàng hóa không đủ điều kiện để nhập khẩu vào Việt Nam.

N.Linh  ( Theo nguồn báo hải quan online 14:40 | 22/10/2020)
Link: https://haiquanonline.com.vn/huong-dan-thu-tuc-nhap-khau-xuat-ban-pham-khong-kinh-doanh-135586.html

Please contact with us:
PHAM LE TRADING & LOGISTICS COMPANY LIMITED
Kim Pham – Phone: 0917474043
Email: kim.pham@phamle.com.vn / binhvj@gmail.com

 

 

169 views