Hướng dẫn thủ tục hải quan v/v may và bán – xuất khẩu trang vải

Cục Hải quan tỉnh Bình Dương nhận được nhiều vướng mắc của Doanh nghiệp về việc may và bán xuất bán khẩu trang vải. Về vấn đề này, Cục Hải quan tỉnh Bình Dương có ý kiến như sau:

1. Về việc xuất bán khẩu trang của DNCX vào thị trường nội địa:

Trường hợp tiêu thụ sản phẩm do Công ty sản xuất vào thị trường nội địa, đề nghị Công ty căn cứ Giấy phép đầu tư được cấp và quy định tại khoản 5 Điều 30 Nghị định 82/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 quy định về quản lý khu công nghiệp và kinh tế để thực hiện.

2. Về việc xuất khẩu mặt hàng khẩu trang ra nước ngoài:

– Trường hợp sản phẩm khẩu trang là khẩu trang dùng trong y tế: Thực hiện theo điểm 1 Nghị quyết số 20/NQ-CP ngày 28/02/2020 của Chính phủ về việc áp dụng chế độ cấp giấy phép xuất khẩu đối với mặt hàng khẩu trang y tế trong giai đoạn phòng, chống dịch Covid-19, theo đó mặt hàng khẩu trang y tế chỉ được xuất khẩu trong các trường hợp:

+ Doanh nghiệp được Bộ Y tế cấp phép xuất khẩu với mục đích viện trợ nhân đạo, hỗ trợ quốc tế do Chính phủ Việt Nam thực hiện.

+ Doanh nghiệp chế xuất có giấy chứng nhận đầu tư kinh doanh được cơ quan có thẩm quyền cấp và doanh nghiệp thực hiện hoạt động gia công cho nước ngoài nếu hợp đồng gia công ký trước ngày 01/3/2020 được thực hiện việc xuất khẩu khẩu trang y tế. Hợp đồng gia công phải được thông báo với cơ quan hải quan theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 56 Thông tư 38/2015/TT-BTC (được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 39/2018/TT-BTC) trước ngày 01/3/2020.

– Trường hợp sản phẩm khẩu trang là khẩu trang không dùng trong y tế, khi xuất khẩu, doanh nghiệp không cần phải có giấy phép, tuy nhiên, trong giai đoạn hiện nay, dịch bệnh Covid-19 đang bùng phát trong nước với nhiều diễn biến phức tạp, nên mặt hàng này sẽ phải chịu sự kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ từ phía cơ quan hải quan và các cơ quan quản lý có liên quan (kiểm tra thực tế, trưng cầu giám định….), do đó DN lưu ý khi thực hiện.

3. Về loại hình đăng ký tờ khai nhập khẩu và tờ khai xuất khẩu,

Căn cứ theo hướng dẫn tại công văn số 2765/TCHQ-GSQL ngày 01/04/2015 của Tổng cục Hải quan về mã loại hình XNK trên hệ thống VNACCS, đối với loại hình tờ khai nhập khẩu nguyên liệu của DNCX là E11 (nhập nguyên liệu của DNCX từ nước ngoài), E15 (nhập nguyên liệu của DNCX từ nội địa), đối với tờ khai xuất khẩu, thực hiện theo loại hình E42 (xuất khẩu sản phẩm của DNCX).

Cục Hải quan tỉnh Bình Dương hướng dẫn để các Doanh nghiệp được biết và thực hiện.
Sưu tầm  nguồn : Hải quan Bình Dương

Please contact with us:
PHAM LE TRADING & LOGISTICS COMPANY LIMITED
Kim Pham – Phone: 0917474043
Email: kim.pham@phamle.com.vn / binhvj@gmail.com

 

288 views