HƯỚNG DẪN KHAI C/O MẪU DA59 (Dành cho hàng VN xuất khẩu đi NAM PHI)

Ô Supplier: Nhà cung cấp/Nhà xuất khẩu:
Ghi đầy đủ tên và địa chỉ của nhà xuất khẩu

Ô Consignee: Người nhận hàng:
Ghi tên và địa chỉ của người nhận hàng.

Ô Particulars of transport: Chi tiết về vận tải:
Chi tiết về vận tải nên được ghi đầy đủ nếu có thể. Nếu không có thông tin chi tiết về vận tải, ô này cần ghi từ đâu đến đâu (vd: From Ho Chi Minh City, Vietnam To Cape Town, South Africa).

Ô 1: Số thứ tự hàng hóa – Item number:
Nếu có nhiều loại hàng hóa khác nhau được thể hiện trên C/O, việc khai thứ tự tên hàng như từ 1, 2, 3, … cần được ghi tương ứng với các loại hóa đơn nếu mỗi loại hàng là 1 hóa đơn.

Ô 2: Ký và số hiệu – Marks and numbers:
Ghi ký và số hiệu nếu có.

Ô 3: Số và mô tả số kiện – Marks and numbers of packages:
Ghi ký và mã hiệu đóng gói hàng hóa.

Ô 4: Mô tả hàng hóa – Description of goods:
Tên hàng hóa và HS, nhãn hiệu và các thông tin bổ sung khác (nếu cần).

Khoảng không sử dụng: Gạch chéo không gian không sử dụng trong ô này theo hình chữ chữ Z.

Ô 5: Nước xuất xứ của hàng hóa – Country of origin:
Ghi “Vietnam”

Ô 6: Trọng lượng cả bị – Gross weight:
Ghi số lượng và đơn vị tính phù hợp (vd: PCS, Sets, Units,… hoặc Litres, Kilograms, Tons, Pounds,…).

Ô 7: Số và ngày hóa đơn thương mại – Invoice no./rel.:
Ghi chi tiết về số và ngày hóa đơn (invoices).

Ô DECLARATION: Ô khai báo:

Tên hàng cần được khai bằng tiếng Anh theo từ điển (Vd: Áo sơ mi – Shirt). Đây là mô tả hàng hóa để cơ quan cấp phát C/O xác định xuất xứ cũng như cơ quan hải quan kiểm tra, đối chiếu với hàng hóa nhập khẩu.

– Khai tên nhà cung cấp/nhà xuất khẩu vào khoảng trống của mục 2
.
– Ghi số phù hợp vào khoảng trống của *1
.
– Ghi số phù hợp vào khoảng trống của *2

– Ghi số phần trăm phù hợp vào khoảng trống tại mục (b)

– Cột đầu: Nơi cấp – họ, tên, chức vụ: – place of issue, full name and capacity:
Ghi nơi phát hành; họ và tên người được ủy quyền.

– Cột thứ 2: Ngày và chữ ký: Date and signature:
Ghi ngày và chữ kỹ.

Ô Certificate of authority responsible for certificate of this claration:

Cột đầu ghi
– Cột đầu: Nơi và ngày – Place and date

Ghi nơi và ngày cấp.
– Cột thứ 2: Full name and capacity – Họ và tên dầy đủ và chức vụ:

Dành cho tổ chức cấp C/O đóng dấu họ tên người ký.
– Cột thứ 3: Chữ ký của người cấp phát C/O – Signature

Dành cho cán bộ ký duyệt C/O ký.
– Cột thứ 4: Dấu của cơ quan cấp C/O – Stamp of Authority:
Dành cho tổ chức cấp C/O đóng dấu.

2. Tôi, người ký tên dưới đây, được ủy quyền bởi …………………………………….. (tên của nhà cung cấp), xác nhận lô hàng hóa được mô tả trên có xuất xứ tại nước được nêu tại cột 5 phù hợp với các yêu cầu của khoản *1 / * 2 (* xóa phần không cần áp dụng).

3 Hàng hóa được liệt kê tại mục …………………. trên cột 1 có xuất xứ toàn bộ hoặc được sản xuất tại quốc gia được nêu trong cột 5 từ nguyên liệu được sản xuất tại quốc gia đó.

4 Hàng hóa được liệt kê tại mục …………….. trên cột 1 được sản xuất toàn bộ hoặc một phần tại quốc gia được nêu trong cột 5 từ nguyên vật liệu nhập khẩu; và
(a) Công đoạn sản xuất cuối cùng được thực hiện tại nước được nêu trong cột 5;
(b) Chi phí nguyên liệu có xuất xứ toàn bộ hoặc sản xuất tại quốc gia nêu trên cộng với chi phí lao động trực tiếp đến sản xuất hàng hóa không nhỏ hơn ……………………..tổng chi phí sản xuất hàng hóa.
5 Theo quy định xuất xứ của Nam Phi, trị giá nguyên liệu có xuất xứ tại nước xuất khẩu cộng với chi phí lao động trực tiếp không được nhỏ hơn 25% tổng chi phí sản xuất ra hàng hóa. Chi phí sản xuất bao gồm trị giá nguyên liệu có xuất xứ tại nước xuất khẩu cộng với chi phí như lương và tiền công, chi phí trực tiếp khác đến sản xuất, chi phí hoạt động doanh nghiệp, và các chi phí đóng gói bao bì dùng cho bán lẻ. Các
chi phí như chi phí bán hàng, phân phối, và quản lý không được xem là chi phí sản xuất.

Tải về file Pdf HƯỚNG DẪN KHAI C/O form DA59 (Hàng VN xuất khẩu đi NAM PHI).

DECLARATION OF ORIGIN FOR THE EXPORT OF GOODS (SPECIFIED IN THE NOTE BELOW) TO THE REPUBLIC OF SOUTH AFRICA (Section 46 of the Customs and Excise Act, 1964, and the rules thereto)

Không có mô tả ảnh.

(Theo nguồn tự học XNKHQ, facebook)https://www.facebook.com/tuhocxnk/posts/771519973224012

704 views

Related Post