Hướng dẫn áp dụng biện pháp chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại

(HQ Online) – Tổng cục Hải quan vừa có hướng dẫn cục hải quan tỉnh, thành phố thực hiện Quyết định 1230/QĐ-BCT ngày 13/5/2019 và Công văn số 6028/BCT-PVTM ngày 16/8/2019 của Bộ Công Thương quy định và hướng dẫn áp dụng biện pháp chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại. 

Theo Tổng cục Hải quan, căn cứ quy định tại Khoản 2, Điều 72 Luật Quản lý ngoại thương thì biện pháp phòng vệ thương mại quy định tại Quyết định 1230/QĐ-BCT ngày 13/5/2019 của Bộ Công Thương là biện pháp phòng vệ thương mại mở rộng (biện pháp tự vệ mở rộng), theo đó, thuế chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại với mức là 10.9% được nêu tại Quyết định số 1230/QĐ-BCT ngày 13/5/2019 là thuế tự vệ (thuế NK bổ sung) được quy định tại Luật Thuế XK, thuế NK.
huong dan ap dung bien phap chong lan tranh bien phap phong ve thuong mai
Cần nâng cao năng lực phòng vệ thương mại. Ảnh: H.Dịu

Như vậy, việc kê khai, thu thuế, nộp thuế, xử lý tiền thuế nộp thừa, miễn thuế đối với thuế chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại được thực hiện theo quy định tại Luật Thuế XK, thuế NK và văn bản hướng dẫn thi hành.

Việc xác định hàng hoá được loại khỏi phạm vi áp dụng biện pháp chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại theo quy định tại (i), mục (ii), mục (iii) Điểm 2, Thông báo ban hành kèm theo Quyết định 1230/QĐ-BCT của Bộ Công Thương, Tổng cục Hải quan cho rằng, trường hợp DN NK mặt hàng thép cuộn, thép dây có mã HS quy định tại Điều 1 Quyết định 1230/QĐ-BCT nhưng không khai báo hàng hoá NK thuộc đối tượng được loại trừ áp dụng biện pháp chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại thì cơ quan Hải quan áp dụng mức thuế chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại theo quy định tại Điểm 3 thông báo ban hành kèm theo Quyết định 1230/QĐ-BCT.

Trường hợp DN NK mặt hàng thép cuộn, thép dây có mã HS quy định tại Điều 1 Quyết định 1230/QĐ-BCT và khai báo hàng hoá NK được loại trừ áp dụng biện pháp chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại thì DN phải nộp cho cơ quan Hải quan kết quả giám định của tổ chức giám định hoạt động theo quy định của pháp luật để chứng minh hàng hoá NK đủ điều kiện được loại trừ theo quy định tại mục (i), mục (ii), mục (iii) Điểm 2 Thông báo ban hành kèm theo Quyết định 1230/QĐ-BCT.

Trường hợp cơ quan Hải quan nơi DN làm thủ tục hải quan nghi vấn có gian lận về thuế chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại đối với mặt hàng NK Dn khai báo thì tiến hành lấy mẫu gửi các đơn vị kiểm định của Cục Kiểm định hải quan để yêu cầu ác định mã số hàng hoá, kiểm định làm cơ sở thông quan hàng hoá.

Khi gửi mẫu và phiếu yêu cầu, đơn vị hải quan địa phương cần nêu rõ tiêu chí về hàm lượng nguyên tố hoặc đường kính dây thép với mục đích chỉ phục vụ cho việc xác định đối tượng được loại trừ áp dụng biện pháp chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại.

Tổng cục Hải quan cũng lưu ý đối với các mẫu dây thép có đường kính nhỏ hơn hoặc bằng 3mm, Cục Kiểm định hải quan không tiếp nhận do không đủ thiết bị phân tích.
Đảo Lê  ( Theo nguồn báo Hải Quan 15:15 | 13/12/2019)
https://haiquanonline.com.vn/huong-dan-ap-dung-bien-phap-chong-lan-tranh-bien-phap-phong-ve-thuong-mai-117097.html
Please contact with us:
PHAM LE TRADING & LOGISTICS COMPANY LIMITED
Kim Pham – Phone: 0917474043
Email: kim.pham@phamle.com.vn / binhvj@gmail.com

392 views