Hạt giống dưa hấu chịu thuế nhập khẩu 10%

(HQ Online) – Hạt giống dưa hấu, dùng để gieo trồng thì được phân loại thuộc nhóm 12.07, mã số 1207.70.00″ – Hạt dưa (melon seeds)”, thuế suất thuế NK ưu đãi 10%.

hat giong dua hau chiu thue nk 10
Hạt giống dưa hấu. Ảnh minh họa.

Tổng cục Hải quan vừa trả lời Công ty TNHH DEKALB Việt Nam đề nghị hướng dẫn về mã số HS đối với mặt hàng Hạt giống dưa hấu.

Theo Tổng cục Hải quan, để phân loại mặt hàng này cần căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/06/2014; Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính; Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/1/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm.

Trong đó, tại chú giải pháp lý 3 Chương 12 quy định: “Theo mục đích của nhóm 12.09, hạt củ cải đường, hạt cây cỏ và hạt cây dạng cỏ khác, hạt cây hoa trang trí, hạt rau, hạt cây rừng, hạt cây ăn quả, hat đậu tằm (trừ hạt cây thuộc loài Vicia faba) hoặc hạt đậu lupin được coi là “hạt để gieo trồng”.

Tuy nhiên, nhóm 12.09 không áp dụng đối với những loại sau, cho dù dùng để gieo trồng: Các sản phẩm thuộc các nhóm từ 12.01 đến 12.07 hay 12.11.

Theo đó, Tổng cục Hải quan cho biết, trường hợp mặt hàng được xác định là Hạt giống dưa hấu, dùng để gieo trồng thì được phân loại thuộc nhóm 12.07, mã số 1207.70.00” – Hạt dưa (melon seeds)”, thuế suất thuế NK ưu đãi 10%.

Vì vậy, Công ty căn cứ hàng hóa thực tế đối chiếu với hướng dẫn nêu trên và liên hệ với Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục nhập khẩu để được hướng dẫn cụ thể.

Thu Trang  (theo nguồn báo hải quan)                                                                                                                                                                               

391 views