Hải quan TPHCM: Gỡ vướng cho doanh nghiệp nhập khẩu gia vị

(HQ Online) – Do vướng quy định về kiểm tra chuyên ngành, nhiều lô hàng gia vị nhập khẩu của doanh nghiệp đang bị ách tại cửa khẩu, trong khi chờ cơ quan chuyên ngành giải quyết, Cục Hải quan TPHCM vào cuộc gỡ vướng cho doanh nghiệp.
hai quan tphcm go vuong cho doanh nghiep nhap khau gia vi
Hàng hóa nhập khẩu qua cảng Cát Lái. Ảnh: T.H

Theo Cục Hải quan TP.HCM, hiện nay một số doanh nghiệp làm thủ tục nhập khẩu mặt hàng gia vị hỗn hợp và bột canh hỗn hợp, khi doanh nghiệp đến các đơn vị được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ủy quyền để đăng ký kiểm tra an toàn thực phẩm, nhưng các đơn vị này từ chối khiến các doanh nghiệp không thông quan được hàng hóa.

Lý do, các đơn vị kiểm tra chất lượng nhà nước từ chối doanh nghiệp vì nhóm hàng này không có trong Phụ lục II: Bảng mã HS đối với Danh mục hàng hóa nhập khẩu phải kiểm tra chuyên ngành trước thông quan thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Trong khi chờ ý kiến chỉ đạo giải quyết của cơ quan chuyên ngành, để giải quyết thủ tục nhập khẩu cho doanh nghiệp, tránh tình trang ách tắc hàng hóa tại cửa khẩu, Cục Hải quan TPHCM sẽ giải quyết thủ tục hải quan và thông quan hàng hóa đối với những lô hàng gia vị hỗn hợp và bột canh hỗn hợp mà doanh nghiệp đã thực hiện thủ tục tư công bố sản phẩm theo quy định tại Điều 4 và Điều 5 Nghị định 15/NĐ-CP.

Theo Cục Hải quan TPHCM, thực hiện Nghị định 15/2018/NĐ-CP ngày 2/2/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm, Cục Hải quan TPHCM gặp vướng mắc trong việc kiểm tra an toàn thực phẩm đối với mặt hàng gia vị hỗn hợp và bột canh hỗn hợp nhập khẩu.

Theo quy định, điểm 1, phần X phụ lục II Nghị định 15/2018/NĐ- CP, gia vị đơn chất hỗn hợp, gia vị có nguồn gốc động vật, thực vật thuộc danh mục các sản phẩm, nhóm sản phẩm thực phẩm, hàng hóa thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Tuy nhiên, ngày 29/10/2018, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư số 15/2018/TT-BNNPTNN ban hành mã số HS đối với danh mục hàng hóa thuộc thẩm quyền quản lý của bộ này. Trong đó, tại Phụ lục II quy định, bảng mã HS đối với danh mục hàng hóa nhập khẩu phải kiểm tra chuyên ngành trước thông quan thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn không có nhóm mặt hàng gia vị hỗn hợp và bột canh hỗn hợp.

Rà soát danh mục sản phẩm hàng hóa thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương và Bộ Y tế cũng không quy định nhóm mặt hàng gia vị hỗn hợp và bột canh hỗn hợp phải kiểm tra an toàn thực phẩm khi nhập khẩu.

Theo Cục Hải quan TPHCM, căn cứ vào các quy định nêu trên cho thấy, hiện nay có sự không thống nhất giữa Nghị định 15/2018/NĐ-CP và Thông tư hướng dẫn thực hiện việc kiểm tra an toàn thực phẩm đối với nhóm mặt hàng gia vị hỗn hợp và bột canh hỗn hợp.
Lê Thu ( Theo nguồn báo hải quan)

 

322 views