Hải quan Hải Phòng đo thời gian giải phóng hàng tại 4 chi cục

(HQ Online) – Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực III, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đình Vũ, Chi cục Hải quan Quản lý hàng Đầu tư- Gia công, Chi cục Hải quan KCX-KCN là 4 đơn vị được Cục Hải quan Hải Phòng lựa chọn đo thời gian giải phóng hàng trong năm 2019.

hai quan hai phong do thoi gian giai phong hang tai 4 chi cuc
Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đình Vũ (Cục Hải quan Hải Phòng)- một trong 4 chi cục thực hiện đo thời gian giải phóng hàng năm 2019. Ảnh: T.Bình.

Việc đo nhằm xác định các khoảng thời gian tác nghiệp của cơ quan Hải quan và các cơ quan quản lý, kiểm tra chuyên ngành từ khi doanh nghiệp đăng ký chính thức tờ khai (IDC/EDC) đến khi cơ quan Hải quan có quyết định thông quan, giải phóng hàng.

Đáng chú ý, một số thời gian liên quan đến tác nghiệp của cơ quan Hải quan như: Thời gian kiểm tra chi tiết hồ sơ, thời gian kiểm tra chi tiết hàng hóa, thời gian hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế…

Thời gian tác nghiệp của cơ quan quản lý chuyên ngành phát sinh trong thời điểm doanh nghiệp đăng ký chính thức tờ khai đến khi hàng hóa được thông quan, thời gian này được tính từ khi cơ quan quản lý chuyên ngành cấp giấy chứng nhận/thông báo kết quả kiểm tra đến khi doanh nghiệp nộp giấy chứng nhận/thông báo cho cơ quan Hải quan để tiến hành kiểm tra và thông quan cho lô hàng.

Quá trình đo, cơ quan Hải quan sẽ thu thập dữ liệu, thông tin đối với 100% tờ khai tại 4 chi cục nêu trên trong vòng 6 ngày làm việc liên tục trong tuần đo (từ thứ 2 đến thứ 7).

Hải quan Hải Phòng lên kế hoạch thực hiện đo thời gian giải phóng hàng từ 23 đến 28/10/2019.

Thái Bình  ( Theo nguồn Báo Hải Quan  16:04 | 23/09/2019)
Please contact with us:
PHAM LE TRADING & LOGISTICS COMPANY LIMITED
Kim Pham – Phone: 0917474043
Email: kim.pham@phamle.com.vn / binhvj@gmail.com

356 views