Gỡ việc áp dụng văn bản quản lý chuyên ngành với mặt hàng “cần trục bánh lốp”

(HQ Online) – Để tiếp tục gỡ vướng về việc phân loại và xử lý thuế đối với mặt hàng “cần trục bánh lốp”, Tổng cục Hải quan đã có buổi họp trực tiếp với các bộ quản lý chuyên ngành trong việc áp dụng văn bản quản lý chuyên ngành đối với mặt hàng này.

go viec ap dung van ban quan ly chuyen nganh voi mat hang can truc banh lop 108295

Mặt hàng “cần trục bánh lốp”. Ảnh: ST.

Đề xuất gỡ cho DN                                                                                                                                                                 

Liên quan đến vấn đề này, trước đó, các DN nhập khẩu mặt hàng “cần trục bánh lốp” đã kiến nghị tới Tổng cục Hải quan nội dung của công văn số 5266/TCHQ-TXNK về việc phân loại cần trục bánh lốp gửi cho các cục hải quan tỉnh, thành phố. Trong đó, Tổng cục Hải quan cho rằng các loại “cần trục bánh lốp” có hai cabin riêng biệt (cabin điều khiển di chuyển phương tiện và cabin điều khiển cần trục) có kết cấu tương tự như ôtô cần cẩu được nêu tại Mục 3.4.2 của Tiêu chuẩn TCVN 7772: 2007 được phân loại theo mã 8705.10.00 là “xe cần cẩu” và chịu mức thuế suất 3%.

Tuy nhiên, trong nhiều năm qua, các DN NK mặt hàng này đều dựa theo quy định của Thông tư 13/2015/TT-BGTVT về việc kê khai mã HS đối với mặt hàng “cần trục bánh lốp” vào mã HS 8426.41.00 và mức thuế áp dụng là 0%.

Vì vậy, việc triển khai công văn số 5266/TCHQ-TXNK sẽ khiến cho các DN NK mặt hàng “cần trục bánh lốp” bị truy thu thuế bao gồm 3% thuế NK và cả khoản tiền phạt chậm nộp thuế cho số tiền truy thu tính từ năm 2013 đến nay.

Do đó, DN NK mặt hàng “cần trục bánh lốp” kiến nghị cần có sự thống nhất Thông tư của Bộ Giao thông vận tải và Bộ Tài chính về phân loại mặt hàng này. DN đề nghị không tiến hành kiểm tra sau thông quan tại DN và không truy thu thuế, xử phạt với mặt hàng “cần trục bánh lốp” đã NK phân loại vào mã HS 8426.41.00 trước thời điểm có công văn số 5266/TCHQ-TXNK.

Để có cơ sở giải quyết kiến nghị của DN theo đúng quy định của pháp luật, Tổng cục Hải quan đã có trao đổi với Bộ Tư pháp, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Giao thông vận tải chi tiết về việc phân loại đối với mặt hàng “cần trục bánh lốp”. Ngày 16/4/2019 Bộ Tài chính đã có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ về vấn đề này, trong đó đề xuất Thủ tướng Chính phủ áp dụng mã số HS mặt hàng “cần trục bánh lốp” trước ngày 15/9/2018 theo Quyết định 19/2006/QĐ-BGTVT- phân loại theo mã số 8426.41.00. (đồng nghĩa với việc không thực hiện truy thu thuế đối và xử phạt với mặt hàng cần trục bánh lốp đã NK phân loại vào mã HS 8426.41.00 trước thời điểm công văn số 5266/TCHQ-TXNK).

Trả lời đề xuất này, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ yêu cầu Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan liên quan xác định việc áp mã HS đối với mặt hàng “cần trục bánh lốp” theo đúng thẩm quyền và quy định pháp luật.

Thống nhất với đề xuất của Bộ Tài chính

Triển khai ý kiến chỉ đạo này, ngày 17/7/2019, thực hiện ủy quyền của lãnh đạo Bộ Tài chính, Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Dương Thái đã chủ trì họp với các bộ chuyên ngành là Bộ Giao thông vận tải, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tư pháp để tiếp tục giải quyết việc áp dụng văn bản quản lý chuyên ngành với mặt hàng “cần trục bánh lốp”.

Tại buổi họp, phân tích cơ sở pháp lý phân loại mặt hàng này, đại diện Cục Thuế XNK (Tổng cục Hải quan) cho biết, việc phân loại theo 2 giai đoạn: Trước ngày 15/9/2018 thực hiện theo Quyết định 19/2006/QĐ-BGTVT và Thông tư 13/2015/TT-BTC (thay thế Quyết định 19/2006/QĐ-BGTVT) thì mặt hàng “cần trục bánh lốp” các loại được coi là máy chuyên dùng, phân loại theo mã số 8426.41.00.

Giai đoạn từ ngày 15/9/2018 đến nay: thực hiện theo Thông tư 41/2018/TT-BGTVT (có hiệu lực thi hành từ ngày 15/9/2018, thay thế Thông tư 39/2016/TT-BGTVT), mặt hàng “cần trục bánh lốp” được phân theo 2 loại và thuộc mã số 8426.41.00 hoặc 8705.10.00.

Có thể thấy, so sánh với văn bản quy phạm pháp luật của Hải quan về phân loại mặt hàng “cần trục bánh lốp” thì có sự thống nhất về mã số HS đối với giai đoạn trước 15/9/2018 giữa Danh mục quản lý chuyên ngành (Bộ Giao thông vận tải ban hành) với Danh mục hàng hóa XK, NK Việt Nam (Bộ Tài chính ban hành). Từ ngày 15/9/2018, mặt hàng này đã được phân loại thống nhất giữa Bộ Giao thông vận tải (Thông tư 41/2018/TT-BGTVT) và Bộ Tài chính (Thông tư 65/2017/TT-BTC).

Vì vậy, vấn đề cần giải quyết đó là cơ sở phân loại ở giai đoạn trước ngày 15/9/2018.

Thực tế việc phân loại mặt hàng “cần trục bánh lốp” cho thấy, từ năm 2006 đến trước 15/3/2015, việc công bố mã HS kèm theo danh mục quản lý chuyên ngành được các bộ thống nhất với Bộ Tài chính theo quy định tại Nghị định 12/2006/NĐ-CP và Nghị định 187/2013/NĐ-CP.

Tuy nhiên, thực tế đã phát sinh trường hợp Bộ Giao thông vận tải không thống nhất ý kiến với Bộ Tài chính trong việc xác định mặt hàng “cần trục bánh lốp” là xe chuyên dùng hay máy chuyên dùng. Tại công văn 8764/BTC-TCHQ ngày 28/8/2008, Bộ Tài chính nêu rõ quan điểm “cần trục bánh lốp” hay “xe cần cẩu” chỉ là cách gọi khác nhau của cùng một mặt hàng, được xếp vào nhóm 87.05 (xe chuyên dùng), mã số 8705.10.00 trong Biểu thuế XK, Biểu thuế NK ưu đãi.

Nhưng trả lời công văn của Bộ Tài chính, Bộ Giao thông vận tải khẳng định áp dụng phân loại cần trục theo TCVN 7772: 2007, tức là “cần trục bánh lốp các loại” (trong đó có “cần trục bánh lốp các loại” có buồng lái và buồng điều khiển cơ cấu động tác riêng biệt) được xác định là máy chuyên dùng (mã số HS 8426.41.00), không thuộc nhóm “cần trục ô tô” (mã số 8705.10.00).

Trên cơ sở ý kiến của Bộ Giao thông vận tải, Tổng cục Hải quan đã có công văn 5582/TCHQ-GSQL ngày 4/11/2008 hướng dẫn các cục hải quan tỉnh, thành phố xác định mặt hàng khi báo là “cần trục bánh lốp” không thuộc nhóm “cần trục ô tô” mà thuộc nhóm “cần trục bánh lốp” (được hiểu là máy chuyên dùng theo TCVN 7772: 2007- mã số HS 8426.41.00), loại đã qua sử dụng không có văn bản cấm NK.

Có thể thấy, Bộ Giao thông vận tải phân loại hàng hóa của trên cơ sở TCVN là để phục vụ mục đích quản lý chuyên ngành. Tổng cục Hải quan phân loại hàng hóa để xác định mã số hàng hóa (theo Danh mục hàng hóa XK, NK Việt Nam) làm cơ sở tính thuế và thực hiện chính sách quản lý hàng hóa theo quy định tại Luật Hải quan.

Nhận thấy đây là một mặt hàng phức tạp, theo đó, để gỡ vướng cho DN, giải quyết dứt điểm vấn đề này, đồng thời xử lý sự khác biệt về áp dụng mã số HS giữa Danh mục quản lý hàng hóa chuyên ngành, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục đề xuất với Thủ tướng Chính phủ áp dụng mã số HS mặt hàng “cần trục bánh lốp” trước ngày 15/9/2018 theo Quyết định 19/2006/QĐ-BGTVT- phân loại theo mã số 8426.41.00 bởi phù hợp với thẩm quyền về công bố mã HS kèm theo Danh mục quản lý hàng hóa chuyên ngành theo quy định tại Nghị định 12/2006/NĐ-CP và Nghị định 187/2013/NĐ-CP.

Đề xuất của Bộ Tài chính đưa ra trên cơ sở đã lấy ý kiến của các bộ chuyên ngành là Bộ Giao thông vận tải, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tư pháp. Trong đó, ý kiến của các bộ ngành đã cơ bản thống nhất với đề xuất của Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ xử lý vấn đề này.
Thu Trang ( Theo nguồn báo hải quan 10:39 | 18/07/2019)
Công Ty TNHH MTV Thương Mại & Giao Nhận Phạm Lê
Liên lạc: Kim Phạm Tel: 0917474043
Email: kim.pham@phamle.com.vn  /   binhvj@gmail.com  / michellepham83vn@gmail.com

366 views