Doanh nghiệp giấy tăng đầu tư, kỳ vọng xuất khẩu từ FTA

(HQ Online) – Mặc dù thị trường còn nhiều thách thức xen lẫn cơ hội, nhưng các DN ngành giấy vẫn có kế hoạch mở rộng sản xuất – kinh doanh. Hơn nữa, triển vọng từ các Hiệp định Thương mại tự do (FTA) được kỳ vọng sẽ gia tăng cơ hội xuất khẩu cho DN ngành giấy.

Các DN ngành giấy vẫn đầu tư mở rộng sản xuất để đón đầu cơ hội từ FTA. 	Ảnh: ST
Các DN ngành giấy vẫn đầu tư mở rộng sản xuất để đón đầu cơ hội từ FTA. Ảnh: ST

Doanh nghiệp còn gặp khó

251 views