Doanh nghiệp chịu trách nhiệm về mã số mã vạch của nước ngoài in trên bao bì

(HQ Online) – Liên quan đến việc sử dụng mã số, mã vạch đối với hàng hóa xuất khẩu, Tổng cục  Hải quan vừa có văn bản hướng dẫn cục hải quan các tỉnh, thành phố thống nhất thực hiện.

doanh nghiep chiu trach nhiem ve ma so ma vach cua nuoc ngoai in tren bao bi
Ảnh minh họa.

Theo đó để tạo thuận lợi cho thủ tục xuất khẩu, tiếp theo công văn 1722/TCHQ-GSQL ngày 18/3/2020, Tổng cục Hải quan, khi làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, công chức hải quan không yêu cầu người khai hải quan phải xuất trình văn bản xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về việc sử dụng mã số, mã vạch nước ngoài.

Người khai hải quan chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc sử dụng mã số mã vạch của nước ngoài in trên hàng hóa, bao bì sản phẩm xuất khẩu.

Hướng dẫn của Tổng cục Hải quan căn cứ quy định tại Điều 19b Nghị định 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ (sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Chất lượng sản phẩn, hàng hóa); quy định tại Điều 16 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 24/3/2015 của Bộ Tài chính (được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018.

N.Linh   ( Theo nguồn báo Hải Quan 09:42 | 11/04/2020)
Link:  https://haiquanonline.com.vn/doanh-nghiep-chiu-trach-nhiem-ve-ma-so-ma-vach-cua-nuoc-ngoai-in-tren-bao-bi-124594.html
Please contact with us:
PHAM LE TRADING & LOGISTICS COMPANY LIMITED
Kim Pham – Phone: 0917474043
Email: kim.pham@phamle.com.vn / binhvj@gmail.com

331 views