Dây thép không hợp kim chịu thuế NK 3%

(HQ Online) – Tổng cục Hải quan vừa trả lời Công ty cổ phần công trình 6 nêu ý kiến về Thông báo kết quả phân loại đối mặt hàng dây thép không hợp kim theo thông báo của Tổng cục Hải quan.

day thep khong hop kim chiu thue nk 3
Dây thép không hợp kim. Ảnh minh họa.

Tổng cục Hải quan cho biết, đối với các tờ khai đăng ký từ ngày 15/8/2015 đến ngày 31/12/2017, thực hiện phân loại theo Danh mục hàng hóa Xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 103/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính;

Mặt hàng Dây thép dự ứng lực (hàm lượng carbon từ 0,6% trở lên tính theo trọng lượng) không được mạ hoặc tráng, đã hoặc chưa được đánh bóng, phù hợp phân loại thuộc nhóm 72.17 “Dây của sắt hoặc thép không hợp kim”, phân nhóm 7217.10 ” – Không được mạ hoặc tráng, đã hoặc chưa được đánh bóng ”, phân nhóm ” – – Có hàm lượng carbon từ 0,6% trở lên tính theo trọng lượng ”, mã số 7217.10.31 “- – – Dây thép làm nan hoa; dây tanh; thép dây dẹt cuộn tang; thép dây dự ứng lực; dây thép dễ cắt gọt”

Đối với mặt hàng tại Thông báo số 3537/TB-TCHQ, căn cứ Danh mục hàng hóa Xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính, việc phân loại trên cơ sở kết quả phân tích tại Thông báo số 2115/TB-KĐ2 ngày 16/10/2018 của Chi cục Kiểm định hải quan 2 và công văn số 92/CT6-KHDA ngày 19/9/2018 của DN.

Theo đó, mặt hàng được xác định là Dây thép không hợp kim (hàm lượng 00,6% tính theo trọng lượng), chưa phủ mạ, hoặc tráng; kết quả thử kéo, thử uốn và khối lượng của mẫu phù hợp với dây thép dự ứng lực Y1670C theo tiêu chuẩn BS 5896:2012.

Bên cạnh đó, Tổng cục Hải quan cho biết, theo giải trình của Doanh nghiệp về mục đích sử dụng dây thép dự ứng lực nhập khẩu, mẫu thực nhập được sử dụng cốt thép cho tà vẹt bê tông dự ứng lực, mỗi thanh tà vẹt sử dụng 12 sợi thép dự ứng lực, do đó không phù hợp phân loại thuộc mã số 7217.10.33 ” – – – Dây loại sử dụng để làm dây tao cho bê tông dự ứng lực ” như kiến nghị của doanh nghiệp.

Vì vậy, mặt hàng đã được Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo số 3537/TB- TCHQ ngày 31/5/2019, phân loại vào nhóm 72.17 “Dây của sắt hoặc thép không hợp kim”, phân nhóm 7217.10 “Không được mạ hoặc tráng, đã hoặc chưa được đánh bóng”, phân nhóm “- – Có hàm lượng carbon từ 0,6% trở lên tính theo trọng lượng ”, mã số 7217.10.39 “- – – Loại khác” là phù hợp. (thuế suất thuế NK ưu đãi 3%).
Thu Trang ( Theo nguồn báo Hải Quan 11:27 | 29/09/2019)
Please contact with us:
PHAM LE TRADING & LOGISTICS COMPANY LIMITED
Kim Pham – Phone: 0917474043
Email: kim.pham@phamle.com.vn / binhvj@gmail.com

531 views