Chuẩn bị đấu giá nhập khẩu 98.700 tấn đường

98.700 tấn đường theo mã số HS 1701 sẽ được Bộ Công thương tổ chức thí điểm đấu giá nhập khẩu theo ngạch thuế quan vào đầu tháng 11 năm nay.

Mỗi năm, lượng đường được đấu giá nhập theo hạn ngạch càng tăng /// Gia Khiêm
Mỗi năm, lượng đường được đấu giá nhập theo hạn ngạch càng tăng

Đó là nội dung vừa được Bộ Công thương đưa ra trong Thông tư 16/2019/TT-BCT do chính Bộ này ban hành hướng dẫn về đấu giá thí điểm hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2019. Thông tư sẽ có hiệu lực từ ngày 2.11 – 31.12.2019.
Theo Bộ Công thương, đối tượng áp dụng là các thương nhân trực tiếp sử dụng đường làm nguyên liệu sản xuất và thương nhân sử dụng đường thô để sản xuất đường tinh luyện. Và các cá nhân, tổ chức có liên quan đến việc nhập khẩu đường theo hạn ngạch thuế quan năm 2019.

Nguyên tắc đấu giá sẽ theo quy định về pháp luật bán đấu giá phù hợp tính chất tài sản bán đấu giá. Theo đó, Bộ Công thương thành lập Hội đồng đấu giá thí điểm hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2019 để điều hành việc đấu giá. Chủ tịch Hội đồng đấu giá ban hành quy chế đấu giá thí điểm này. Sau khi có kết quả đấu giá, Bộ Công thương sẽ có văn bản thông báo giao quyền sử dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường cho thương nhân trúng đấu giá. Thương nhân sẽ sử dụng thông báo này để làm thủ tục hải quan khi nhập đường theo quy định của luật Hải quan.
Trước đó, năm 2018, tổng số lượng đường đấu giá tại phiên đấu giá sáng 26.9.2018 là 94.000 tấn đường. Trong đó có 65.000 tấn đường thô và 29.000 tấn đường tinh luyện. Năm 2017, Bộ Công thương cho tổ chức đấu giá đường nhập khẩu theo hạn  ngạch là 89.500 tấn. Như vậy, qua mỗi năm, lượng đường nhập theo hạn ngạch đều tăng, năm sau cao hơn năm trước.

Nguyên Nga (Theo nguồn Báo Thanh Niên 18:08 – 24/09/2019)
Please contact with us:
PHAM LE TRADING & LOGISTICS COMPANY LIMITED
Kim Pham – Phone: 0917474043
Email: kim.pham@phamle.com.vn / binhvj@gmail.com

203 views