Cảnh báo vi phạm sử dụng mã số mã vạch trong sản xuất, gia công

(HQ Online) -Thời gian vừa qua một số doanh nghiệp sử dụng mã số mã vạch nước ngoài để in trên sản phẩm hàng hóa sản xuất, gia công, bao gói, sang chiết tại Vìệt Nam mà chưa được cơ quan nước ngoài có thẩm quyền hoặc tổ chức sở hữu mã số mã vạch đó cho phép bằng văn bản, vi phạm quy định về sử dụng mã số mã vạch.

canh bao vi pham su dung ma so ma vach trong san xuat gia cong
Ảnh minh họa. T.Bình.

Trước thực trạng trên, Tổng cục Hải quan vừa yêu cầu các cục hải quan các tỉnh, thành phố chỉ đạo các chi cục trực thuộc thực hiện thống nhất theo các quy định hiện hành, trong đó có việc xử lý nếu phát hiện vi phạm.

Theo đó, căn cứ các quy định: Nghị định 119/2017/NĐ-CP; Nghị định 74/2018/NĐ-CP; Thông tư 39/2018/TT-BTC, khi kiểm tra, giám sát hoặc các hoạt động nghiệp vụ khác đối với hàng xuất khẩu, trường hợp công chức phát hiện dấu hiệu vi phạm về sử dụng mã số mã vạch của nước ngoài theo chuẩn của Tổ chức mã số mã vạch quốc tế (GS1) thì kiểm tra thực tế hàng hóa và yêu cầu doanh nghiệp xuất trình ủy quyền sử dụng của chủ sở hữu mã số mã vạch nước ngoài hoặc cơ quan có thẩm quyên của nước ngoài cấp để kiểm tra.

Căn cứ kết quả kiểm tra nếu xác định doanh nghiệp vi phạm quy định về sử dụng mã số, mã vạch theo Khoản 2 Điều 19b Nghị dịnh 74/2018/NĐ-CP thì xử lý theo điểm a, khoản 3 Điều 32 Nghị định 119/2017/NĐ-CP.

Thái Bình  ( Theo nguồn báo Hải Quan 09:27 | 17/04/2020)
Link: https://haiquanonline.com.vn/canh-bao-vi-pham-su-dung-ma-so-ma-vach-trong-san-xuat-gia-cong-125066.html?fbclid=IwAR2YqKo6MoCVUccKsHb5AyaaQVlYdsLfg7FBvczXqAqzseG76fuU90NHs28&utm_source=zalo&utm_medium=zalo&utm_campaign=zalo&zarsrc=31

Please contact with us:
PHAM LE TRADING & LOGISTICS COMPANY LIMITED
Kim Pham – Phone: 0917474043
Email: kim.pham@phamle.com.vn / binhvj@gmail.com

 

385 views