Bộ Y tế cắt giảm hơn 1.300 điều kiện đầu tư kinh doanh, kiểm tra chuyên ngành

(TBTCO) – Bộ Y tế vừa ban hành quyết định cắt giảm 1.376 điều kiện đầu tư, kinh doanh, hàng hoá kiểm tra chuyên ngành lĩnh vực y tế. Cụ thể, trước cắt giảm, đơn giản hóa là 1.996 điều kiện; sau cắt giảm, đơn giản hóa còn 620 điều kiện.
thực phẩm
Cắt giảm 1.376 điều kiện đầu tư kinh doanh, kiểm tra chuyên ngành lĩnh vực y tế. Ảnh: TL.

Các điều kiện đầu tư kinh doanh chia thành những lĩnh vực sau: An toàn thực phẩm; dược phẩm; hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác; khám chữa bệnh; mỹ phẩm; phòng chống bệnh truyền nhiễm; phòng chống HIV/AIDS; sức khỏe sinh sản; trang thiết bị y tế.

Đối với thực phẩm thuộc Bộ Y tế quản lý có 5 nhóm mặt hàng: Nước uống đóng chai; nước khoáng thiên nhiên; thực phẩm chức năng (thực phẩm bổ sung, thực phẩm bảo vệ sức khỏe, thực phẩm dinh dưỡng y học); phụ gia thực phẩm (bao gồm hương liệu thực phẩm), chất hỗ trợ chế biến; dụng cụ vật liệu bao gói chứa đựng thực phẩm.

Phương án cắt giảm các mặt hàng trên căn cứ theo Nghị định số 15/2018/NĐ-CP, khoảng 98% các lô hàng thực phẩm nhập khẩu của Bộ Y tế sẽ không phải kiểm tra chuyên ngành tại cửa khẩu.

Theo quyết định trên, 100% các mặt hàng thực phẩm bảo vệ sức khỏe, thực phẩm dinh dưỡng y học nhập khẩu đã đăng ký bản công bố sản phẩm được miễn kiểm tra nhà nước; cắt giảm theo lô hàng nhập khẩu (đối với 4 nhóm sản phẩm còn lại). Theo đó, tất cả các lô hàng nhập khẩu thuộc diện phải kiểm tra nhà nước đều không phải lấy mẫu kiểm nghiệm trước khi nhập khẩu trừ trường hợp có cảnh báo mất an toàn thực phẩm theo thống kê hàng năm, số lượng lô hàng cảnh báo phải lấy mẫu kiểm nghiệm ≤ 2%. Như vậy, tối thiểu 98% lô hàng không phải lấy mẫu kiểm nghiệm.

Các lô hàng phải kiểm tra được cắt giảm căn cứ như sau: Dựa vào lịch sử lô hàng (3 lô hàng liên tiếp đạt yêu cầu nhập khẩu sẽ được áp dụng kiểm tra giảm); đã áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến tại nước xuất khẩu thì được áp dụng kiểm tra giảm.

Đối với các lô hàng thuộc đối tượng này chỉ áp dụng kiểm tra hồ sơ tối đa 5% các lô hàng nhập khẩu. Như vậy, tối thiểu 95% lô hàng không phải qua kiểm tra chuyên ngành trước khi nhập khẩu.

Với phương thức cắt giảm mặt hàng, lô hàng và tỷ lệ kiểm tra như trên, khoảng 98% lô hàng thực phẩm nhập khẩu thuộc đối tượng quản lý của Bộ Y tế không phải kiểm tra trước khi nhập khẩu mà thực hiện hậu kiểm sau khi nhập khẩu và lưu thông trên thị trường.

Các mặt hàng khác gồm: Thuốc, nguyên liệu làm thuốc (bao gồm cả dược liệu); bao bì tiếp xúc trực tiếp với thuốc; mỹ phẩm; trang thiết bị y tế; chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế; phương tiện tránh thai và thiết bị y học cổ truyền trước cắt giảm, đơn giản hoá 19 điều kiện, thủ tục thì hiện nay các mặt hàng này không còn thủ tục nào./.

Văn Nam Thứ tư, 29/05/2019, 11:23:24 ( Theo nguồn báo Thời báo tài chính Việt Nam online)
389 views