Anh rời khỏi EU, Việt Nam vẫn được hưởng ưu đãi thuế quan phổ cập

(HQ Online) – Từ ngày 1/1/2021, Vương quốc Anh (UK) thực sự ra khỏi Thị trường chung và Liên minh hải quan EU. Tuy nhiên, theo thông báo chính thức của Chính phủ UK, Việt Nam vẫn tiếp tục nằm trong danh sách các nước thụ hưởng ưu đãi thuế quan phổ cập (GSP) của UK.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

GSP là cơ chế ưu đãi đơn phương dành cho các nước đang phát triển và chậm phát triển trong quan hệ thương mại với các nền kinh tế lớn. Trong những năm qua, Liên minh châu Âu (trong đó có UK) đã dành cơ chế này cho hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam. Các doanh nghiệp Việt Nam cũng đã tận dụng tốt cơ chế này để mở rộng thị trường tại EU.

UK đã chính thức rời khỏi EU vào ngày 31/1/2020 nhưng vẫn tiếp tục tuân thủ những quy tắc của khối cho tới khi giai đoạn chuyển tiếp kết thúc vào ngày 31/12/2020. Từ ngày 1/1/2021, UK thực sự ra khỏi Thị trường chung và Liên minh hải quan EU.

Theo thông báo chính thức của Chính phủ UK, Việt Nam vẫn tiếp tục nằm trong danh sách các nước thụ hưởng GSP của UK.

Hàng hóa xuất khẩu từ Việt Nam sang UK được hưởng thuế quan ưu đãi GSP khi doanh nghiệp nhập khẩu xuất trình C/O mẫu A theo quy định.

​UK chỉ chấp nhận chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa theo cơ chế REX (là cơ chế được Liên minh châu Âu sử dụng, cho phép nhà xuất khẩu được phép tự chứng nhận xuất xứ đối với hàng hóa của mình-PV) được phát hành trước ngày 1/1/2021 đối với hàng hóa nhập khẩu vào UK trong vòng 12 tháng kể từ sau ngày 31/12/2020.

Thanh Nguyễn ( Theo nguồn báo Hải Quan 12:11 | 01/01/2021)
Link: https://haiquanonline.com.vn/anh-roi-khoi-eu-viet-nam-van-duoc-huong-uu-dai-thue-quan-pho-cap-139564.html

Please contact with us:
PHAM LE TRADING & LOGISTICS COMPANY LIMITED
Kim Pham – Phone: 0917474043
Email: kim.pham@phamle.com.vn / binhvj@gmail.com

244 views