Sự khác nhau: 가르치다và 가리키다 ; 가격 và 값

1. Điểm khác nhau của 가르치다và 가리키다 : (Chỉ dạy, hướng dẫn)

_ ‘가르치다’ có nghĩa là chỉ dạy cho người ta biết cái gì đó.

_ ‘가리키다’ có nghĩa là chỉ phương hướng.

VD: 한국말 좀 가르쳐 줘.

 Vui lòng chỉ dạy tiếng Hàn cho tôi. (Đúng)

손가락으로 북쪽을 가리키다.

 Chỉ tay về hướng Bắc (Đúng)

이름을 가리켜 주세요.

 Xin hãy chỉ tên. (Sai)2. Điểm khác nhau của 가격 và 값 : (Giá cả)

_ ‘값’ thông thường được sử dụng ở phạm vi rộng rãi hơn và có thể kết hợp với nhiều loại danh từ.

_ ‘가격’ thông thường chỉ dùng kèm với những danh từ có gốc Hán.


VD : 농수산물 가격Giá nông thủy sản

청소기 가Giá máy hút bụi

가격 인상Sự tăng giá

가격 인하Sự hạ giá

쌀 값Giá gạo

옷 값Giá quần áo


3. Điểm khác biệt của 그리고 나서 và 그러고 나서 : (Sau đó, kế đó)

Viêc cùng sử dụng 나서 vào 그리고 là cách biểu hiện sai, chúng ta phải sử dụng 나서 vào 그러고 vốn là thể biến tố của 그러하다.

VD: 나는 도서관에서 숙제를 했다. 그러고 나서친구와 영화를 보러 나갔다. ( 0 )

 Tôi đã làm bài tập về nhà ở thư viện. Kế đó tôi ra ngoài xem phim cùng với bạn.

나는 도서관에서 숙제를 했다. 그리고 나서친구와 영화를 보러 나갔다. ( X )

3487 views