có thể được phép kiểm tra từng phần không?

Kính gửi Bộ tài chính, Công ty chúng tôi nhập khẩu 2000 tấ́n thép tấm phục vụ đóng tàu xuất khẩu và lô hàng bị phân vào luồng đỏ. Cảng bốc hàng là tại TP Hồ Chí Minh và hàng phải chuyển về thông quan tại HQ Vũng Tàu. Do số lượng hàng lớn – gần 100 chuyến xe tải – và thời gian vận chuyển tử TP HCM về Vũng Tàu, tại bãi nhà máy chúng tôi, mất nhiều ngày trong khi nhu cầu sản xuất gấp. Chúng tôi đã đề nghị HQ Vũng Tàu kiểm tra hàng từng phần khi một phần hàng được vận chuyển đến bãi kiểm tra để đáp ứng nhu cầu sản xuất và giải phóng mặt bằng kho bãi mà không cần phải đợi tất cả hàng – gần 100 xe tải – đến. Tuy nhiên, HQ Vũng tàu chi cục kê khai không đồng ý và yêu cầu phải đợi đến khi tất cả hàng được tập kết về bãi. Điều này ảnh hưởng đến tiến độ SX, chi phí thuê bãi, nhiều xe cùng một lúc trong thời gian dài (chủ yếu do chờ đợi). Vậy BTC cho chúng tôi biết lô hàng trên tôi có thể được phép kiểm tra từng phần không? Chân thành cảm ơn1
Trả lời:
Về nội dung quan quy trình xử lý thủ tục hải quan tại Chi cục HQCK Cảng Sân bay Vũng Tàu thuộc thẩm quyền quản lý của Cục Hải quan Bà Rịa – Vũng Tàu. Đề nghị Công ty liên hệ với Cục Hải quan Bà Rịa – Vũng Tàu để đơn vị căn cứ trên bộ hồ sơ hải quan và thực tế hàng hóa, xem xét hướng dẫn cụ thể. Trường hợp có vướng mắc phát sinh vượt thẩm quyền thì Bộ Tài chính – Tổng cục Hải quan sẽ có chỉ đạo trên cơ sở báo cáo của Hải quan địa phương.

Nguồn: http://www.mof.gov.vn/portal/page/portal/mof_vn/1973955/1973269?m_action=4&p_id=139535

2556 views