​​​​​​​Mặt hàng pin có thuế NK 25%

(HQ Online) – Pin sơ cấp hiệu Duracell, loại pin dioxit mangan (Mn02); cấu tạo: điện cực dương Dioxit Mangan (Mn02), điện cực âm Kẽm (Zn); Thể tích ngoài đo được nhỏ hơn 300cm3 được đóng gói bán lẻ thuộc mã số 8506.10.10, thuế suất thuế NK ưu đãi 25%.

mat hang pin co thue nk 25
Pin sơ cấp hiệu Duracell. Ảnh minh họa.

Đây là hướng dẫn của Tổng cục Hải quan với Công ty TNHH Việt Liên phân loại mặt hàng pin nhập khẩu.

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/1/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Căn cứ Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 1/7/2015 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa XK, NK Việt Nam; Căn cứ Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam có hiệu lực từ 1/1/2018.

Về việc phân loại hàng hóa, Tổng cục Hải quan cho biết, mặt hàng các loại pin Alkaline hiệu Duracell do Công ty TNHH Việt Liên nhập khẩu đã từng được cơ quan Hải quan lấy mẫu thực hiện phân tích, phân loại hàng hóa.

Cụ thể Tổng cục Hải quan đã ban hành các Thông báo kết quả phân loại số 5211, 5212, 5213, 5214, 5215 ngày 6/9/2018 xác định các mặt hàng: Pin sơ cấp hiệu Duracell, loại pin dioxit mangan (Mn02); cấu tạo: điện cực dương Dioxit Mangan (Mn02), điện cực âm Kẽm (Zn); Thể tích ngoài đo được nhỏ hơn 300cm3 được đóng gói bán lẻ thuộc mã số 8506.10.10, thuế suất thuế NK ưu đãi 25%.

Theo Tổng cục Hải quan, việc phân loại pin vào phân nhóm 8506.10 “- Bằng dioxit mangan” dựa vào thành phần cấu tạo của ca-tốt (tham khảo Chú giải chi tiết HS).

Phân tích kỹ về chú giải chi tiết HS, Tổng cục Hải quan cho biết, căn cứ khoản 1 Điều 6 Thông tư 14/2015/TT-BTC thì “Trường hợp thực hiện phân loại hàng hóa theo quy định tại Điều 4 Thông tư này nhưng chưa xác định được mã số duy nhất theo Danh mục hàng hóa XK, NK Việt Nam thì sử dụng các tài liệu sau: Chú giải chi tiết Danh mục HS; Tuyển tập ý kiến phân loại của WCO; Chú giải bổ sung Danh mục AHTN; Cơ sở dữ liệu về Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Được biết, Chú giải chi tiết HS là tài liệu được chấp thuận bởi Hội đồng WCO. Đây là tài liệu giải thích chính thức của HS ở cấp độ quốc tế. Chú giải chi tiết HS giải thích về phạm vi của từng nhóm, đưa ra danh sách các sản phẩm chính được bao gồm và loại trừ, cùng với các mô tả kỹ thuật về hàng hóa liên quan (ngoại hình, tính chất, phương thức sản xuất và sử dụng) và hướng dẫn thực tế để nhận dạng. Khi thích hợp, Chú giải chi tiết cũng làm rõ phạm vi của các phân nhóm cụ thể.

Thu Trang  (Theo nguồn Báo Hải Quan 09:17 | 26/09/2019)
Please contact with us:
PHAM LE TRADING & LOGISTICS COMPANY LIMITED
Kim Pham – Phone: 0917474043
Email: kim.pham@phamle.com.vn / binhvj@gmail.com

883 views